Personale Gram Kirke

 

 

 

 

Sognepræst (KBF)  
Johannes Gjesing
Præstegården 2
6510 Gram
Tlf.: 74 82 26 22
E-mail: jgj@km.dk

Sognepræst
Annesofie Munch 
Grønvang 11, Arnum
6510 Gram
Tlf.: 74 82 62 85
Tlf.: 29 17 14 19
E-mail: anmu@km.dk

Kirkegårdsleder
Casper Loch Bjergbæk
Stampemøllevej 12, Fole
6510 Gram
Tlf.: 29 17 14 74
E-mail: casbj@km.dk

Organist
Lasse Meyer Sørensen
Tlf.: 28 40 68 48
E-mail: lasse.gramkirke@gmail.com

Kirketjener og kirkesanger
Elise Pedersen
Tlf.: 20 32 67 20
E-mail: elise.gramkirke@gmail.com

Træffes bedst mellem kl. 9.00 - 10.00

Præstesekretær
Hanne Grethe Holm
Tlf.: 29 17 17 38
E-mail: hgh@km.dk

Træffetid: tirsdag til fredag  mellem 9.00 - 11.30

Personale Fole Kirke

Sognepræst (KBF):
Johannes Engholm Gjesing
Præstegården 2
6510 Gram
Tlf.: 74 82 26 22
E-mail: jgj@km.dk

Sognepræst:
Annesofie Munch
Skolevej 1, Nustrup
6500 Vojens
Tlf.: 29 17 14 19
E-mail: anmu@km.dk
 

Graver og kirketjener
Kontakt venligst Gram Kirkegårdskontor

Organist:
Lasse Meyer Sørensen
Tlf.: 28 40 68 48
E-mail: lasse.gramkirke@gmail.com
 


 

Kirkesanger:
Elise Holst Pedersen
Tlf.: 20 32 67 20
E-mail: elise.gramkirke@gmail.com

Træffes bedst mellem kl. 9.00 - 10.00
 

Personale Højrup Kirke 

Sognepræst (KBF):
Annesofie Munch
Grønvang 11, Arnum
6510 Gram
Tlf.: 74 82 62 85
Tlf.: 29 17 14 19
E-mail: anmu@km.dk
E-mail: aaam@mail.dk
 

Graver og Kirketjener:
Dorte Juhl Schmidt
Kirkevej 23, Højrup
6510 Gram
Tlf.: 24 48 06 92
E-mail: dorte.hojrupkirke@gmail.com
 

Organist:
Lise Sommer Andersen
 

Kirkesanger:
Helge