Fole Menighedsråd

Her kan du finde aktuel dagsorden samt referater fra menighedsrådsmøderne.

Alle møder er offentligt.

Der holdes møde typisk en gang i måneden. 

Menighedsrådet vælges for fire år og konstituere sig hvert år. Menighedsrådet er folkevalgt - dog er præsterne "fødte medlemmer". Desuden er der en medarbejderrepræsentant.

Menighedsrådsmøde Fole

Menighedsrådet i Fole

Formand:
Bjarne Ibsen
Fælledvej 4, Fole
6510 Gram
Tlf.: 30 32 36 14
E-mail: bjarne.folekirke@gmail.com

Næstformand:
Brian Svends Pedersen
Vestermarksvej 7, Fole
6510 Gram
Tlf.: 74 82 23 60 / 40 82 23 60
E-mail: brian.folekirke@gmail.com

Kasserer:
Jonna Wagner Kristensen
Skakkenborgvej 1, Fole
6510 Gram
Tlf.: 61 36 65 85
E-mail: jonna.folekirke@gmail.com 

Kontaktperson:
Thomas Reinholdt Nielsen
Brændstrupvej 13, Fole
6510 Gram 
Tlf.: 22 35 59 53
E-mail: thomas.folekirke@gmail.com

Kirkeværge:
Andreas Nielsen
Stampemøllevej 22, Fole
6510 Gram
Tlf: 74 82 30 99 / 20 35 77 72
E-post: andreas.folekirke@gmail.com
 Mødeindkaldelser og Referater Fole

Her kan du findeMødeindkaldelser og Referaterfra Menighedsrådsmøder i Fole.