Begravelse/bisættelse

Ønskes der en kirkelig handling i forbindelse med et dødsfald, kontaktes en af præsterne, så der kan aftales et tidspunkt.
Tidspunktet er typisk 11.00 eller 13.30 - men det kan aftales anderledes.

Ved en kirkelig handling kan man blive bisat (dvs. man bliver brændt) eller jordbegravet.

Er man medlem af Folkekirken har man ret til en kirkelig handling med jordpåkastelse, præst, organist osv. Dette fraskriver man sig, hvis man melder sig ud af Folkekirken. Det er afdødes medlemsskab, der er afgørende.

Kontakter i forbindelse med dødsfald:
Sognepræst Gram og Fole

Johannes Gjesing
Præstegården 2
6510 Gram
Tlf.: 74 82 26 22
E-mail: jgj@km.dk

Sognepræst Gram, Fole og Højrup
Annesofie Munch 
Grønvang 11, Arnum
6510 Gram
Tlf.: 74 82 62 85
Tlf.: 29 17 14 19
Mail: anmu@km.dk

Man kan erhverve sig en gravplads på en af kirkegårdene ved at kontankte nedenstående:

Gram:
Kirkegårdsleder Casper Loch Bjergbæk
Gram Kirkegård
Kirkeallé 26
6510 Gram
Direkte tlf.: 29 17 14 74
Kirkegårdskontoret tlf.: 29 17 14 17
E-mail: gram.kirkegaard@mail.tele.dk

Træffes bedst mellem kl. 11.00 - 11.30

Fole:
Kontakt venligst kirkegårdslederen eller kirkegårdskontoret i Gram
- se kontaktoplysninger ovenfor

Højrup:
Dorte Juhl Schmidt
Kirkevej 23, Højrup
6510 Gram
Tlf.: 24 48 06 92
E-mail: dorte.hojrupkirke@gmail.com