Persondatapolitik

Persondatapolitik

Gram, Fole og Højrup Sogne
 

DATAANSVAR
Gram, Fole og Højrup Sogne behandler personoplysninger for at kunne varetage administrationen og www.kirkerneigram.dk, gram-sogn.dk, fole-sogn.dk, hoejrup-sogn.dk og hoejrupsogn.dk, samt tilmelding til Børnekor, Sognekor, Babysalmesang, Minikonfirmander og Konfirmander.

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Gram, Fole og Højrup Sogne er dataansvarlig og har følgende kontaktoplysninger:

Gram, Fole o Højrup Sogne
CVR-nr.: 36289619, 13722412, 36204311
Kirkekontoret
Præstegården 2
6510 Gram
Tlf.: +45 29 27 81 09
Website: www.kirkerneigram.dk

 

INSAMLING OG FORMÅL
Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne levere services til Gram, Fole og Højrup Sognes brugere, herunder eksempelvis for at kunne etablere brugerforhold med registranter, opretholde kontakt, yde services og support, lønninger mv.

Vi indsamler ikke flere personoplysninger end dem der er nødvendige for at kunne opfylde vores forpligtelser som administrator af Gram, Fole og Højrup Sogne.

Gram, Fole og Højrup Sogne indsamler kun:
- navn,
- adresse,
- telefonnummer,
- e-mail,
- fødselsdato/CPR-nummer.

 

FAIR OG TRANSPARENT BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Ved indsamling af dine dersonoplysninger oplyser vi dig om hvilke oplysninger, vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.

 

DATABEHANDLERAFTALE
Vi indgår altid en databehandlingsaftale med leverandører, der behandler personsoplysninger på vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlingere lever op til en høj standard for informationssikkerhed.

 

SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål hvortil de er indhentet.

 

UDLEVERING AF OPLYSNINGER
Gram, Fole og Højrup Sogne udlevere ikke personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring eller anden kommerciel brug.

 

INDSIGTSRET
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, vil vi stille krav om dokumentation for din identitet for at sikre, at oplysningerne kun udleveres til rette vedkommende.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de oplysninger, vi behandler om dig.
Skriv til jgj@km.dk (Gram og Fole Sogne) eller amnu@km.dk (Højrup Sogn) og angiv "Indsigt i personoplysninger" som emne, hvis du ønsker indsigt i dine personoplysninger.

 

ADGANG TIL SLETNING ELLER RETTELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig hos os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede omat få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

INDSIGELSESRET
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandlig af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, søger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

 

COOKIES
Besøg på www.kirkerneigram.dk hjemmeside, bruger vi cookies til statestik og brugerundersøgelser. Det giver os blandt andet overblik over, hvor mange der besøger de forskellige dele af vores hjemmeside.

Når du besøger www.kirkerneigram.dk ser du et banner med information om cookies til satistik. Hvis du klikker på "OK", sættes der sessions-cookies og cookies til at samle satistik, og banneret forsvinder. Oplysningerne i cookies er annonyme for os og bliver ikke koblet til den enkelte bruger.

 

KLAGER
Klager over www.kirkerneigram.dk behandling af personoplysninger skal rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Databehandler for Gram og Fole Sogne er:
Sognepræst Johannes Gjesing
Præstegården 2
6510 Gram
Tlf.: 74 82 26 22

Databehandler for Højrup Sogn er:
Sognepræst Annesofie Munch
Grønvang 11, Arnum
6510 Gram
Tlf.: 29 17 14 19