Fødselsanmeldelse og dåb

Fødselsanmeldelse
- Hvem, hvorhenne og hvornår?

I Sønderjylland, det vil sige den del af landet, som i årene 1864-1920 var under tysk herredømme, gælder der særlige regler for registrering af fødsler og navne, samt for navneændring.

En fødsel i Sønderjylland skal anmeldes til personregisterføreren hos kommunen. Anmeldelsen foretages af jordemoderen eller det hospital, hvor fødslen har fundet sted. Forældrene skal ikke selv anmelde fødslen. 

Navngivning af et barn, der er født i Sønderjylland, skal ske ved at forældrene giver personregisterføreren meddelelse om, hvad barnet skal hedde. Dette gælder også, hvis forældrene ønsker, at barnet skal døbes. Anmeldelsen af barnets navn til personregisteret skal ske senest 6 måneder efter fødslen. Efter registreringen udsteder personregisterføreren en fødsels- og navneattest til barnet. 

 

I kan finde et link til navngivning i venstre side.

 

 

Dåb

Dåb aftales med præsten, der aflægger forældrene et besøg forud for dåben. Her taler forældrene og præsten om dåbens indhold og det praktiske forløb af handlingen. Til dåben skal der være mindst to og højst fem faddere (dåbsvidner). En fadder skal være døbt med den kristne dåb og være over konfirmationsalderen.

Til dåbssamtalen medbringer forældrene barnets fødsels- og navneattest samt navne og adresser på fadderne.

Traditioner
Vi har tradition for at give ”Sigurd fortæller Bibelhistorier” som gave, når et barn bliver døbt i en af sognenes kirker. 

Kommende Gudstjenestetider
Ved at klikke på den kirke, hvori dåben skal forestå, kommer du til en side med de kommende gudstjenestetider.

GRAM KIRKE
FOLE KIRKE
HØJRUP KIRKE

 

Faderskab - omsorgs- og ansvarserklæring

Forældre, som ikke er gift, og som sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for deres barn, skal udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Omsorgs- og ansvarserklæringen afleveres sammen med fødselsanmeldelsen for barnet, samt forældrenes fødsels- og navneattester/dåbsattester, til sognepræsten/kirkekontoret i det sogn, hvor I bor. Bor I ikke sammen, sker registreringen der, hvor moderen bor.

 

 

Navngivning

Nedenfor findes et link til Borger.dks navngivnings side.

https://www.borger.dk/Sider/navngivning.aspx