Højrup Menighedsråd

Her kan du finde aktuel dagsorden samt referater fra menighedsrådsmøderne.

Alle møder er offentligt.

Der holdes møde typisk en gang i måneden. I Højrup afholdes det den første onsdag i hver måned, klokken 19.00. 

Menighedsrådet vælges for fire år og konstituere sig hvert år. Menighedsrådet er folkevalgt - dog er præsterne "fødte medlemmer". Desuden er der en medarbejderrepræsentant.

 

Referater Højrup

Menighedsrådet i Højrup

Formand:
Søren Jessen
Sildal 19, Arnum
6510 Gram
Tlf.:  74 82 64 30
E-mail:  sosildal@gmail.com

Næstformand og sekretær:
Anette Petersen
Vestergade 53, Arnum
6510 Gram
Tlf.: 74 82 61 41
E-mail: anettep46@gmail.com

Kasserer:
Eva Bolette Lauritzen
Kongevej 340, Arnum
6510 Gram
Tlf.: 74 82 69 00
E-mail: evabolette.hojrupkirke@gmail.com

Kontaktperson og kirkeværge:
Ulla Juhl
Højrupvej 22, Højrup
6510 Gram
Tlf.: 74 82 62 89 
E-mail:  uojuhl@godmail.dk

Medlem:
Finn Schack
Højrupvej 10, Højrup
6510 Gram
Tlf.: 22 48 61 57
E-mail:  schack10@bbsyd.dk

Menighedsrådsmøde Højrup