Attester, navneændringer

Hvis du mangler en attest, så kontakt præstesekretær Hanne Grethe.

Kordegnen er også ansvarlig for navneændringer for folk, der er født nord for Kongeåen. En du født i Sønderjylland, er det den kommune, du er født i, der er navnemyndighed.

Du kan læse mere om navneændring og attester på borger.dk.