Gram Menighedsråd

Her kan du finde aktuel dagsorden samt referater fra menighedsrådsmøderne.

Alle møder er offentligt.

Der holdes møde typisk en gang i måneden. I Gram holdes mødet anden onsdag i måneden.

Menighedsrådet vælges for fire år og konstituere sig hvert år. Menighedsrådet er folkevalgt - dog er præsterne "fødte medlemmer". Desuden er der en medarbejderrepræsentant.

Menighedsrådsmøder Gram

Menighedsrådsmøder Gram

Menighedsrådet i Gram

Formand:
Ruth Brandenhoff Hansen
Aftægten 3, Enderupskov
6510 Gram
Tlf.: 74 82 21 08
E-mail: ruth.gramkirke@gmail.com

Næstformand:
Olaf Schmidt Hansen
Skovløkkevej 5, Tiset
6510 Gram
Tlf.: 51 26 01 21
E-mail: olaf.gramkirke@gmail.com

Kasserer:
Erik Høgh
Østergade 9
6510 Gram.
Tlf.: 74 82 33 31 / 74 82 33 11
E-mail: erik.gramkirke@gmail.com

Kontaktperson:
Svend Erling Jessen
Tjørnebakken 37
6510 Gram
Tlf: 74 82 23 24
E-post: svend.gramkirke@gmail.com

Kirkeværge: 
Maren Dahl
Møllekobbel 1
6510 Gram
Tlf.: 74 52 44 94 / 24 84 70 75
E-mail: maren.gramkirke@gmail.com

Medlem:
Maja Gram Mortensen
Hasselvej 43
6510 Gram
Tlf: 24 66 07 61
E-post: maja.gramkirke@gmail.com

Medlem:
Rikke Brems Lagoni
Jenningvej 2
6510 Gram
Tlf: 52 50 87 58
E-post: rikke.gramkirke@gmail.com

Medarbejderrepræsentant:
Ulla Marie Krab
Sydvejen 3
6510 Gram
Tlf.: 30 29 04 13
E-mail: ulla.gramkirke@gmail.com

Mødeindkaldelser og Referater Gram

Her finder du Mødeindkaldelserog Referater fra Menighedsrådsmøderne i Gram