Dødsfald og begravelse

Når man mister et menneske man elsker, har man brug for trøst og tryghed. Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse. I kirken er der plads til alt det.

En kirkelige begravelse eller bisættelse er pårørendes afsked med den døde, med det kristne budskab om opstandelse som rammen. Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.

 

 

Dødsfald - hvad gør man?

Dødsfald anmeldes til begravelsesmyndigheden, som er  sognepræsten/kordegnen i bopælssognet, samt eventuelt til bedemanden der kan ordne alle praktiske ting, herunder også den første kontakt til præsten.

Den af lægen udfærdigede dødsattest, samt afdødes dåbsattest og evt. vielsesattest og ægtefællens dåbsattest, skal medbringes.

Begravelse

Når dødsfaldet er meldt, kan der aftales tidspunkt for møde med præsten om begravelsen/bisættelsen.

I forhold til gravplads, skal der laves aftalen med graver/kirkegårdslederen ved den pågældende kirke. Nærmere information herom findes under menupunktet Kirker og Kirkegårde.